1min

Triggat script

Kör ditt script när ny data kommer in på en nyckel. Optimalt vid situationer som t.ex. när ett värde behöver omvandlas till flera olika enheter.

Exempelinställningar
Exempelinställningar

Välj sensor och nyckel och fyll i ditt script. För hjälp med att skriva ett script se Scriptexempel

När ett värde kommer in på den valda nyckeln placeras ditt script i en kö och körs inom kort.

Updated 11 Mar 2021
Did this page help?
Yes
No