17min

Scriptexempel

Sensor-Online använder javascript för att åstadkomma avancerade tilläggsfunktioner. Ett JS-script kan anropas av till exempel en knapp eller en tidkanal men det kan också köras cykliskt eller triggas av till exempel ett larm.

För att läsa och skriva taggar från javascript delar Sensor-Online med sig av ett objekt som kallas tags. Detta objekt innehåller ett flertal funktioner t.ex. read och write och här ges några exempel på hur dessa kan användas.

Dialogen för nytt script
Dialogen för nytt script

Användningsexempel

En dränkbar tryckgivare från Keller har tryckområde 0.8 till 3 Bar, med en utsignal på 4-20mA som rapporteras till Servern, kunden vill ha resultatet redovisat i bar och djup

Detta exempel läser ett taggvärde (356441115231009) till en intern variabel (InputValue) och skriver sedan detta värde till två andra taggar (Bar och Djup) i Sensor-Online.

JS
|

Generella kodexempel (finns även i SO)

Exempelkod: Omvandla Celcius till Farenheit

JS
|

Exempelkod: Medelvärde

JS
|

Exempelkod: Svartis-detektion

JS
|

Exempel: 4-20mA korrigering

JS
|

Exempel: 0-10V korrigering

JS
|
JS
|

Exempel: Arbeta med tid och datum.

JS
|Updated 16 Mar 2021
Did this page help?
Yes
No