2min

Nod-pool

En funktion endast för administratörer som består av en lista över inkomna noder som inte ännu är länkade till ett företag. Noder som med säkerhet inte tillhör företagen kan gömmas genom att klickan på det streckade bladet.

Genom att klicka på den gröna ikonen (se bild) får administratören upp dialogen för att skapa en ny nod. Den ser ut precis som i Lägga till nya sensorerförutom att DevEUI är förifyllt. När noden skapas hamnar den i det nuvarande företaget och tas bort ur sensorpoolen för alla företag.

Nodpoolen
NodpoolenUpdated 12 May 2021
Did this page help?
Yes
No