2min

Loopat script

Ett loopat script kör i det intervall (i minuter) du bestämmer. Passar t.ex. till att lägga ihop mätvärden från flera liknande sensorer.

Exempelinställningar
Exempelinställningar

Triggade script är oftast det bättre alternativet vid script som bara hanterar en sensor eftersom du slipper risken att göra din beräkning vid fel tillfälle eller hamna i ofas med sensorns avläsningsintervall.

Kombinera scripttyper

Ett Loopat script kan med fördel kombineras med ett triggat script. Du kan exempelvis summera mätvärdet på en ny nyckel vid varje mättillfälle, använda ett loopat script som räknar ut ett medelvärde över en valfri tid och i det även nollställa summan.

Updated 11 Mar 2021
Did this page help?
Yes
No