1min

Anropat script

Script som endast körs via en funktionsknapp på ett dashboard. Passar t.ex. för nollställning av nycklar skapade via andra scripttyper.

Funktionsknapp
Funktionsknapp

Skapa ett script som vanligt men välj anropat script som typ. Skapa sedan en ny widget på valfri dashboard och välj Funktionsknapp.

Exempelinställningar
Exempelinställningar

Efter att ha valt Skript-ID som attribut kan du i nästa fält få upp en lista över de anropade script du har på kontot. Välj det du vill använda och klicka på 'Spara Attribut'.

Updated 11 Mar 2021
Did this page help?
Yes
No