8min

Översikt

Under menyvalet Larmhantering hittar du en lista över de larm som skapats för företaget. När ett larm har löst ut måste det kvitteras av en behörig användare innan ett nytt larm kan utlösas. Detta är för att undvika onödiga SMS och mail när sensorvärdet skiftar fram och tillbaka över larmgränsen eller när det orsakande problemet håller på att åtgärdas.Exempelöversikt
Exempelöversikt

Statusfärger

Den första kolumnen innehåller färgmarkörer för att användaren snabbt ska kunna se om allt står rätt till.Statusfärgerna
Statusfärgerna

Grön

Inga larm finns att kvittera och det senaste värdet för den övervakade sensorn/nyckeln var inom de inställda larmgränserna.

Röd

Det finns utlösta larm som ej har kvitterats av någon användare.

Orange

Utlösta larm har blivit kvitterade men senaste sensorvärdet befinner sig fortfarande utanför de godkända gränserna.

Grå

Larmet är avstängt i inställningarna.

Prioritet

I kolumnen prioritet står vilken av de tre prioritetsnivåerna som är satt för larmet.

  • A - Högsta prioritet, både email och SMS skickas ut till de valda kontakterna.
  • B - Medelprioritet, SMS skickas till kontakterna.
  • C - Låg prioritet, endast email skickas ut.Updated 11 Mar 2021
Did this page help?
Yes
No