7min

Lägga till nya larm

Nya larm läggs till via knappen med plustecknet i larmkortets överkant.

Formuläret för nytt larm
Formuläret för nytt larm

Namn

Beskrivande namn på larmet.

Larm-meddelande

Texten som visas i notiser, mail och SMS när larm-meddelanden skickas. Detta fält i kombination med namnet bör vara beskrivande nog att användaren ska kunna förstå vad som har hänt.

Aktiva dagar

Dagar som larmet är aktivt och kan utlösas. Exempelvis bara på vardagar.

Alarm-kontakter

Vilka användare som ska meddelas när larmet utlöses. På vilket sätt meddelandet sker styrs av den valda prioriteten.

Hög och låg larmgräns

Larmet går när sensorvärdet är under den låga gränsen eller över den höga. Önskas ett larm som bara utlöses på t.ex. ett för högt värde, bör det låga värdet sättas till något som sensorn aldrig kan nå (t.ex. -274 för temperatur i Celcius).

Fördröjning innan larm

Hur lång tid SO ska låta sensorvärdet bryta en larmgräns innan larmet utlöses. Tänk på att olika sensorer skickar data olika ofta, vissa mycket sällan.

Prioritet

Tre olika alternativ för meddelanden till de ovan valda larmkontakterna. Notiser i webbgränssnittet är aktiva oavsett vilken prioritet som valts.

Larmstatus

Huruvida larmet är aktiverat eller inte. Knappen är blå när larmet är aktiverat och annars grå.