1min

Tiltvisare

Specialiserad modul för att visa lutning i form av avvikelse från noll i X-led och Y-led. För att förstå användningen, tänk dig en fyr eller pelare sedd ifrån luften. Genom rätt sensorplacering kan tiltvisaren användas för att härleda i vilket väderstreck lutning sker.

Exempel med maxvärde från script
Exempel med maxvärde från scriptUpdated 19 Mar 2021
Did this page help?
Yes
No