8min

Senaste Värdet

En widget för att visa ett värde i taget. Används när du vill se nuvarande värdet. Passar bra när du exempelvis vill kunna se att en kyl inte är för varm just nu.

Exempel
Exempel

Ikoner

  • Grön uppåtpil: Senaste värde är högre än föregående.
  • Gul högerpil: Ingen förändring sen föregående värde.
  • Röd nedåtpil: Senaste värdet är lägre än det föregående.

Extra Funktionalitet

Attribut
Attribut
  • Namn för värde: ersätter ett värde med text t.ex. "on" för 1 och "off" för 0.
  • Ikon-suffix: ett urval av ikoner som sätts efter värdet t.ex. en celcius-symbol.
  • Suffix: egen text som visas efter värdet.
  • Prefix: egen text som visas före värdet.
  • Decimalavrundning: standard är 3 och max är 6.Updated 30 Mar 2021
Did this page help?
Yes
No