5min

Visarinstrument

Visa senaste sensordata med hjälp av ett visarinstrument, sätt egna färger i instrumentet som symboliserar om mätvärdet är i ett OK område eller om sensors är i larmläge. Ett visarinstrument är ett mycket användbar dashboardwidget, den ger omedelbart klara och lättolkade besked.

En visarinstrument används för att visa ett specifikt värde över en radiell skala. Mätaren återges med en radiell skala som visar dataområdet. Denna skala kan färgkodas för att indikera uppdelningar inom intervallet. En pekare används för att visa datavärdet. Den används ofta för att simulera en hastighetsmätare och på instrumentpaneler.

Exempel

Kopplingen till larmgränser ger tydliga besked

Köttdisken är för varm
Köttdisken är för varm

Skapa nytt visarinstrument

Via den intuitiva dashboard-dialogen ställer du in hur du vill ha ditt visarinstrument presenterat.

Exempelupplägg med färgskala
Exempelupplägg med färgskalaUpdated 19 Mar 2021
Did this page help?
Yes
No