6min

Skicka in data via API:et

Du kan använda Sensor-Online för visualiserng rapporter, larmning e.t.c med data som kommer från andra 3:e parts applikationer, du använder API:et för att skriva in ny data.

Exempel kod C# ( Vi hjälper gärna till med stöd och support )C#
|C#
|

Exempel kod VB-NET ( Vi hjälper gärna till med stöd och support )Anrop till klassen som skickar in data, skicka med ID, typ och värde.

VisualBasic
|

Klassen för att addera data i Sensor-Onlines databas så du kan använda data från 3:e parts systemVisualBasic
|Exempelkod Python (MicroPython)

Inloggning och uppladdning av data till en existerande tagg/nyckel

Python
|