14min

LoRaWAN nätverksserver

PRIVAT LORAWAN NÄTVERK

Att äga och drifta sitt eget privata LoRaWAN nätverk är det självklara valet för kommuner, industrier och fastighetsägare. Vi hjälper dig med den hårdvara och de programvaror som behövs för att du skall kunna ta emot och behandla sensordata från trådlösa sensorer.

Om du redan har ett eget driftövervakningssystem, så hjälper vi dig med att föra in sensordata i ert befintliga SCADA-system. Med ett privatägt lorawan nätverk får kontroll på din egen sensordata med noll mellanhänder, det betyder ekonomi, stabilitet och datasäkerhet. Koppla upp dina LoRaWAN gateways i ert intranät, innanför brandväggen eller kör krypterat över GPRS med ett VPN simkort

Vi installerar LoRaWAN server mjukvaror i Windows eller Linux operativsystem, via ett enkelt webbgränsnitt är det enkelt att lägga med sensorer och gateways och följa sensordatatrafiken i ett intuitivt gränssnitt.

Vi installerr många olika LoRaWAN server mjukvaror baserat på kundens behov. t.ex chirpstack, The Things Network, TTI, LoRiot, Actility med flera.

Privat LoRaWAN server

 • Inga kommunikationsavgifter
 • Inga mellanhänder, du får 100% kontroll på din egen sensordata
 • LoRaWAN specifikation v1.0.3
 • Hanterar (obegränsat antal) Class A eller Class C enheter
 • Kommunicerar med (obegränsat antal) LoRaWAN gateways
 • Automatisk payload dekryptering
 • Interface för nätverkshantering
 • Fullödigt API
 • Skicka data till externa applikationer med hjälp av t.ex. MQTT, HTTPS, Websocket, RabittMQ
 • Enkelt handhavande
 • Ingen sensordata skickas runt på internet
 • Krypterad kommunikation
 • Mer än 50 referensinstallationer i Sverige (2020)Dashboard med inkommande sensor trafik på tidsaxel.
Dashboard med inkommande sensor trafik på tidsaxel.

Lägg enkelt med en eller flera LoRaWAN gateways

Lägg enkelt med en eller flera LoRaWAN gateways
Lägg enkelt med en eller flera LoRaWAN gateways

Det är enkelt att lägga med en eller flera sensorer själv webbgränsnittet.

Document image

Automatisk bitconverterare/payloaddecoder med stöd för 400 populära sensortyper från 70 olika tillverkare.När du väl har sensordatan avkodan kan den sparas i databaser, skickas vidare till driftövervakningssystem/PLC, MQTT, ModbusTCP, OPC m.m.

Document imageUpdated 23 Dec 2020
Did this page help?
Yes
No