4min

Sensor-Online's API

Sensor-Onlines API används för att dela insamlad information från Sensor-Online till 3: d-parts mjukvaror. Åtkomst till API:et görs genom att begära en token genom att logga in med Er användare och lösenord för portalen. Vi tillhandahåller exempelkod och hjälp till kunder som vill använda vårt API

Webbgränssnitt IoT application and Hardwares Application Server erbjuder ett webbgränssnitt (byggt ovanpå det medföljande RESTful API). Detta webbgränssnitt kan användas för att hantera användare, organisationer, applikationer, sensorer, larm och enheter.

REST står för REpresentational State Transfer. Begreppet myntades av Roy Fielding, en av författarna bakom HTTP-specifikationen, det vill säga den som utgör grunden för all trafik på webben (hemsidor). API står för Application Programming Interface och är en generell benämning på gränssnitt som är främst tänkt för datorer att interagera mot snarare än ett gränssnitt ämnat för människor. Ett REST API är ett sätt på vilket man bygger ett API som baseras på de funktioner som finns i HTTP (Hyper Text Transfer Protocol). Det finns många smarta funktioner i HTTP som gör att webben fungerar så bra som den gör. Tanken med REST är att utnyttja så mycket av detta som möjligt istället för att hitta på nya sätt att hantera överföringen på. Fördelarna med ett REST-baserat API är många. Dels så kan ett REST-API använda sig av den grundläggande strukturen för webben. Då denna struktur är välkänd för de flesta utvecklare betyder det att den är både lätt att bygga efter samt lätt att förstå. En av grundstenarna i REST är att varje anrop ska vara ”stateless” (det är svårt att översätta men tillståndslöst beskriver det bäst) från servern. Vad det innebär är att servern ska vara helt ovetandes om tillståndet som gäller vid anropet. All information om tillståndet ska lagras på klienten. När ett anrop kommer till servern ska det utvärderas endast utifrån innehållet i anropet och utan vetskap om tidigare kommunikation. Eventuell sessions-nyckel ska finnas med i anropet. Fördelen med detta är att där kan vara många olika servrar som svarar på anropen. Klienten behöver inte veta vilken server det är som svarar så länge den får ett svar. Det är främst denna egenskap som gör det möjligt att skapa en skalbar tjänst som kan hantera tusentals samtidiga användare.

Api:et kan nås på URL:en https://api.sensor-online.se

I dagsläget har API:et ett 100-tal endpoints och det tillkommer fler allteftersom nya behov dyker upp, saknar du en end-point, ring oss så diksuterar vi vad du behöver.

Document image