2min

MQTT broker

IoT Gateway med REST och MQTT interface

IoT är många saker men i slutändan handlar det om kommunikation mellan Internetanslutna enheter. Sensor-Online kan göra just detta med sin IoT Gateway! Använd antingen REST eller MQTT för att ansluta din utrustning med Internet of Things.

MQTT-gränssnittet skiljer sig från REST genom att det använder en mellanhand, en så kallad Broker, mellan källan och användaren. Så anslutningen är inte direkt, både källan och användaren är anslutna till Brokern, vilket innebär att om båda är bakom brandväggar, är alla anrop outbound – något som vanligtvis stöds av brandväggar. Namnet MQTT kommer från den klassiska Message Que (MQ) teknik från IBM och den grundläggande funktionen är densamma där MQ systemet är Broker mellan abonnenten och generatorn av data. MQTT är ett komplett IoT protokoll och det finns ett antal Brokers på marknaden både kommersiella och öppen källkod.Document image