3min

Modbus/TCP slav integration

Modbus är ett populärt och fritt publicerat, royaltyfritt kommunikationsprotokoll för seriekopplingar med master/slave. Modbus-specifikationen styr meddelandens struktur och hantering, medan den fysiska kommunikationen sker enligt EIA-485-standarden. I detta dokument ges grundläggande information om Modbus RTU och EIA-485. Närmare information om Modbusprotokoll finns på www.modbus.org.

Avkodad sensordata flyttas till Modbus Holding register.

BridgeX™ Add wireless LoRaWAN Sensors to your SCADA/PLC effortlessly

  • Lorawan Server Software, add any number of gateways and sensors
  • Automatic Payload Decoder supports + 70 popular sensors
  • Modbus TCP Server supports IEEE-754 floating point

Så här ser LoRaWAN -> PLC gränssnittet ut.
Så här ser LoRaWAN -> PLC gränssnittet ut.Updated 26 Dec 2020
Did this page help?
Yes
No