6min

SMS Inställningar

För att skicka SMS krävs att en tjänst är kopplad. Vi erbjuder två alternativ för detta IP1 och Twillio.

IP1

För att kunna börja skicka sms med IP1 krävs:

  • Avsändarnamn
    • Detta namnet kan du ange själv tänk på att namnet skall vara under 16 tecken långt
  • IP1 Användarnamn
  • IP1 AccessToken / Lösenord

Twilio

För att kunna börja skicka SMS med Twilio krävs:

  • Twilio Nummer
  • Twilio AccountSID
  • Twilio AccessToken

Dessa hittar du på första sidan när du registrerat dig på https://console.twilio.comUpdated 16 Sep 2021
Did this page help?
Yes
No