0min

Globala inställningar

Under meny alternativet "Inställningar" hittar du "Globala Inställningar" där kan du sätta globala SMS Leverantör som används om ett företag inte har någon sms leverantör inställd. Detta gör att alla företag inte behöver ha en egen sms leverantör. För att redigera dessa element krävs en roll som är "SuperAdmin"

Läs mer om SMS Inställningar under: SMS Inställningar

Updated 16 Sep 2021
Did this page help?
Yes
No