2min

Skapa ett dashboard

Allt som tillhör dashboards finns under menyvalet 'Dashboard' i sidopanelen. Överst finns information om aktiva sensorer och datamängden som skickas in i SO (bäst är att inte mäta oftare än nödvändigt).

I navigationsmenyn finns de dashboards som redan är skapade i en trädstruktur av användardefinerade kategorier (precis som i snabbmenyn uppe till höger). För att skapa ett nytt dashboard behövs bara att högerklicka i listan och välja 'Skapa Dashboard'. I samma meny finns möjligheten att skapa nya kategorier som dashboards sedan kan grupperas under. För att organisera listan behövs redigeringsläget startas (höger om själva listan) och efter det kan de olika elementen flyttas genom att dra runt dem med musen.

En dashboard skapas alltid helt utan innehåll. För att lära dig fylla ditt dashboard med användbar information, se Dashboardmoduler

Längst ner finns 'Publika dashboards' som kan användas för att visa en dashboard för utomstående personer. För en förklaring av dessa, se Publika dashboards

Dashboard-översikt
Dashboard-översiktUpdated 20 Sep 2021
Did this page help?
Yes
No