Skapa ett dashboard

Allt som tillhör dashboards finns under menyvalet 'Dashboard' i sidopanelen. Överst finns information om aktiva sensorer och datamängden som skickas in i SO (bäst är att inte mäta oftare än nödvändigt).

Under 'Välj dashboard' finns de dashboards som redan är skapade (precis som i snabbmenyn uppe till höger). För att skapa ett nytt dashboard behövs bara att skriva in ett namn och trycka på skapa. Sedan ska den nya dashboarden finnas tillgänglig i listorna.

En dashboard skapas alltid helt utan innehåll. För att lära dig fylla ditt dashboard med användbar information, se Dashboardmoduler

Längst ner finns 'Publika dashboards' som kan användas för att visa en dashboard för utomstående personer. För en förklaring av dessa, se Publika dashboards

Dashboard-översikten
Dashboard-översikten