3min

Publika dashboards

Under vissa omständigheter så vill man bygga ett dashboard för att visa insamlad sensordata för en vidare publik. Då kan du definera att ditt dashboard skall vara tillgängligt publikt och på så sätt dela sensordatan med andra som har tillgång till den speciella URL som leder till det publika dashboardet. Menysystem och övriga inställningar är inte tillgängligt på ett publikt dashboard utan är endast till för att dela information.

Publika dashboards finns längst ner i dashboard-översikten.

Lista över publika dashboards
Lista över publika dashboards

Skapa ett nytt publikt dashboard

När du skapar ett publikt dashboard får du välja vilket av dina privata dashboard du vill visa och förfallodatum för länken. När din länk har förfallit kommer 'Aktiv' visa ett rött kryss och ditt publika dashboard är inte längre tillgängligt.

Dialogruta
Dialogruta