3min

Roller

Användarroller ger administratörer möjlighet att styra vad varje användare tillåts göra. Sensor-online har tre olika roller (fyra med gäst-rollen i publika dashboards).

Admin

Admin-rollen har full kontroll över allt i SO-installationen. De har tillgång till debugging-verktyg och vissa API-endpoints finns bara tillgängliga för dem.

Admins har i gränssnittet möjlighet att titta på andra företag än det de tillhör och även göra ändringar där. Detta är generellt sett en roll för driftansvariga och kan inte tilldelas en användare via webbgränssnittet.

CompanyAdmin

CompanyAdmin har liknande rättigheter som Admin men bara inom sitt eget företag. Saknar dock debugging-verktyg.

Varje företag bör ha minst en CompanyAdmin som kan sköta företagets SO. Rollen är tänkt för de(n) användare som ska bygga företagets dashboards, lägga till nya sensorer och ställa in larm.

User

User är den roll med minst rättigheter inom SO. En User kan inte göra några större ändringar men kan se existerande dashboards, klicka på funktionsknappar osv.

Användbar roll för personer som exempelvis inte är del av projektet men ändå kan behöva se mätvärden. Alla användare som inte ska göra ändringar bör vara User för att begränsa möjliga källor till användarfel. Kan även vara en trygghet för mindre tekniskt vana personer att veta att de inte har någon möjlighet att ställa till det.