2min

Användaradministrering

Administrering av användare sker under menyvalet Företag. Där får du upp en lista över användare som finns i ditt företag (eller det företag du har valt som admin). De användare vars roll-fält visas som blankt är Admin vilket av säkerthetsskäl inte går att ändra på i webbgränssnittet.

Företagsvyn
Företagsvyn

Ikonrad

Plustecken: Lägg till användare (se bilden nedan). Penna: Redigare företagsinformation. Tre människor: Visa användarlistan (den som visas i bilden ovan).Skapa ny användare
Skapa ny användare

Alla fält är obligatoriska men lösenordet kan lämnas blankt vid redigering av användare för att behålla användarens existerande lösenord.

Updated 16 Mar 2021
Did this page help?
Yes
No