2min

Sensoröversikt

Modulen Sensoröversikt är ett sätt att få den information som annars finns i nodlistan inne i en dashboard.

Exempel
Exempel

Till skillnad från nodlistan finns ingen redigering eller borttagning utan istället finns möjligheten att klicka på en sensor för att få historisk data. Listan visar de 500 senaste värdena vilket innebär att en nod som skickar data mer sällan kommer ha fler dagars data i tabellen.

Temperaturhistorik
TemperaturhistorikUpdated 12 May 2021
Did this page help?
Yes
No