1min

OPC DA och UA

OPC (OLE for Process Control) blev först utvecklat av ett antal aktörer inom automationsbranschen tillsammans med Microsoft redan 1995. Under de följande tio åren blev OPC det mest användbara sättet att kommunicera inom automationsområdet i alla typer av industri. Sedan fortsatta utvecklingen från grunden med data access (DA) vidare till Alarms och händelser (AE) och senare till mera avancerade protokoll såsom Historisk data access (HAD) och än mera avancerade funktioner. Dock fanns det hela tiden behov och begränsningar som OPC inte täckte vart efter kontrollsystemen blev allt mera avancerade. Det var ur dess behov av modell baserad data och mera plattformsoberoende som OPC UA uppstod.

Updated 15 Dec 2020
Did this page help?
Yes
No