2min

On-Premise (privat)

On-Premise

On-Premise installerat LoraWAN system är att föredra om du av t.ex. kostnads eller säkerhetsskäl vill drifta ditt eget sensornätverk med LoRaWAN. Fördelen med ett privat nätverk att alla gateways kan installeras i ert egna nätverk skyddade bakom brandväggen vilket innebär att ingen sensordata exponeras på internet och portar i företagets brandvägg kan vara stängdal.

Ingående delar i ett “Privat LORAWAN-nätverk - platsinstallerat”

 • En eller flera LoRaWAN-gateways, med Ethernet- eller 4/5G-backhaul-kommunikation

 • En LORAWAN-nätverksservermjukvara, installerad och konfigurerad på en av dina servrar. Denna server, hörnstenen i LORAWAN-arkitekturen, hanterar gateways och sensorer, levererar data som samlats in av sensorerna (upplänk) och hanterar sändning av data till sensorerna (nedlänk).

 • Nätverksservern erbjuder JSON Rest eller MQTT API för interaktion med dina IOT-applikationer

 • Vi erbjuder installation, utbildning och dokumentation av ditt LORAWAN-nätverk

  

  

  

  

Updated 30 Dec 2020
Did this page help?
Yes
No