1min

Linjär skala

En horisontell linjär mätare visar en enda numerisk datapunkt i förhållande till en skala. Mätaren återges med ett horisontellt block, uppdelat i segment baserat på dataområdet. Mätarskalan, en horisontell linjär skala för att plotta dataintervallvärdena med hjälp av kryssmarkeringar, placeras ovanför / under detta block. En datapekare, i form av en inverterad triangel, används för att peka på det aktuella datavärdet. Denna mätare kan simuleras som en fabriks- / instrumentmätare, avståndsmätare, skjutreglage, tank- eller fartygsfyllnadsindikator, rör, Volt / Amp / Ohm-mätare och så vidare. Områdena på linjär skala ska återges i färger som gör att användaren enkelt kan tolka vad intervallet indikerar.

Document imageUpdated 18 Mar 2021
Did this page help?
Yes
No