7min

Google Map Widget

Dina noder placeras automatiskt på rätt plats på GoogleMap om du angivit latitud och longitud på dina sensorer. Sensor-Onlines Google Map widget kan visa ett antal lager som kan aktiveras. Olika lager visar olika typer av information i form av punkter eller linjer. Exempelvis finns lager med markeringar för geotaggade noder, webbkameror m.m

Med många noder i sitt system blir det naturligtvis mycket enklare att ha dem utplacerade på en zoombar onlinekartakarta. Markörernas färg speglar sensorn alarmtillstånd, grön ikon=normal, röd ikon=larm.

För att ändra position på en nod

För att ändra positionen på en nod trycker man på en position där man önskar att noden ska vara placerad och väljer korrekt sensor i listan av sensorer.Document imageSatellitvy, sensorplacering med informationsfönster fylld med aktuell sensordata.

Sensordata på satellitvy
Sensordata på satellitvy

Kartvy normal, sensorplacering med informationsfönster fylld med aktuell sensordata.

Kartvy
Kartvy

Streetview, sensorplacering med informationsfönster fylld med aktuell sensordata.

Synlig placering i Street View
Synlig placering i Street ViewUpdated 12 May 2021
Did this page help?
Yes
No