Funktionsknapp

Knapp som huvudusakligen är till för att köra anropade script men som även kan användas för att sätta upp navigation mellan olika dashboards. Exempelvis kan en översikts-dashboard användas som har navigationsknappar till flera uppdelade dashboards med detaljerad information.

Script-knapp
Script-knapp

Vilken typ av knapp som skapas beror på vilken typ av attribut som väljs (script-ID för en script-knapp).

Navigationsknapp
Navigationsknapp