16min

Flervärdesgraf

Sensor-Onlines flervärdesgraf ger dig möjlighet att plotta ut flera sensorer samtidigt vilket gör det enkelt att jämföra historisk data.

Du kan zooma i visad data med hjälp att hålla muspekaren över en punkt i grafen och scrolla upp eller ner på scrollhjulet. För att slippa zooma in och ut för att anpassa grafen eller för att se äldre historisk data kan du istället välja ett tidsspann.

Som tillägg till grafen finns möjligheten att synkronisera y-axeln för att blanda serier med skiljda skalor (t.ex. temperatur och tryck). Det går även att aktivera ett zoom-reglage i underkant av grafen för mer zoom-kontroll. Se rubriken 'Tilläggsfunktioner' för dessa.

Exempelgraf
Exempelgraf

Tidsperiod, välj själv vad som blir bra för din applikation.

Du kan enkelt välja tidsperiod genom att välja någon av förinställningarna eller själv välja datumområde i kalenderkontrollen.

  1. Välj tidsområdefunktion genom att klicka på kugghjulssymbolen uppe till höger i grafen
  2. Välj önskat fördefinerat tidsområde, sensaste timmen, 5 timmar, sista dygnet, 7 dagar, 30 dagar eller välj start- och stopp-datum i kalender.
  3. Klicka på 'visa'-knappen.
Val av tidsspann
Val av tidsspann

Diagramtyp

Det finns flera varianter av diagram tillgängliga. En översikt av dessa finns i underkategorinDiagramtyper

TilläggsfunktionerModulattribut
ModulattributGlöm inte att spara attribut
Glöm inte att spara attribut

Synkroniserad Y-axel

Alternativ som lägger alla serier över varandra och lägger till skalor på sidan av grafen. Genom att välja färger på serierna kommer också skalorna få seriens färg.

Zoom-reglage

Ett reglage under grafen som visar zoom-nivå och tidsspann. Går att dra i X-led och ändra storlek på efter önskade datum.

Synkroniserad graf med zoom-reglage
Synkroniserad graf med zoom-reglage

Fyrkantsvåg

Ser till så att linjen rör sig i steg istället för en kurva. Används huvudsakligen för binära digitala insignaler.

Digital insignal
Digital insignal

Larmgränser

Sätter ut gränserna från ett valfritt larm på grafen. Ger en bättre överblick över när och hur länge sensorvärdena har över/understigit en larmande gräns. Flera serier kan användas i situationer där samma larmgränser används för respektive larm men endast ett larm kan visas.

Exempelgränser
Exempelgränser

Börvärde

Sätter en streckad linje på valfritt värde. Flera börvärden kan visas samtidigt.

Börvärde
BörvärdeUpdated 12 May 2021
Did this page help?
Yes
No