Lägga till nya sensorer (cloned)

Dialogen för skapning av ny sensor
Dialogen för skapning av ny sensor

Applikation

Den applikation du vill att sensorn ska grupperas under. Exempelvis ett område eller en byggnad.

DevEUI

Sensorns LoRaWAN-ID. Går inte att ändra efter skapning utan måste vara rätt från början.

AppKey

LoRaWAN-nyckel för autentisiering, sätts vanligvis i LoRaWAN-servern och kommer vara hämtat från den eller blankt.

AppEUI

En LoRaWAN-nyckel precis som AppKey och samma saker gäller den.

Latitud & Longitud

Behövs om sensorn ska visas i kartmodulen, sätts automatiskt av sensorer med GPS men kan sättas manuellt om så önskas.

Decoder

Vilken payload-avkodare som ska användas för sensorn. Antingen bundet till tillverkare eller modell. Är decoder fel kommer ingen data till SO eller i sällsynta fall felformaterad data.

Om fältet är blankt kan det vara på grund av att parametern är satt i den separata decoder-mjukvaran.