Användaradministrering (cloned)

Administrering av användare sker under menyvalet Företag. Där får du upp en lista över användare som finns i ditt företag (eller det företag du har valt som admin). De användare vars roll-fält visas som blankt är Admin vilket av säkerthetsskäl inte går att ändra på i webbgränssnittet.

Företagsvyn
Företagsvyn

Ikonrad

Plustecken: Lägg till användare (se bilden nedan). Penna: Redigare företagsinformation. Tre människor: Visa användarlistan (den som visas i bilden ovan).Skapa ny användare
Skapa ny användare

Alla fält är obligatoriska men lösenordet kan lämnas blankt vid redigering av användare för att behålla användarens existerande lösenord.