3min

Översikt

I sensorlistan hittar du dina aktiverade sensorer, här finns uppgifter om DevEUI, namn, batteristyrka, RSSI, tid och datum för senaste kommunikationen m.m. Sensorlistan ger dig en bra överblick över vad dina sensorer gör för tillfället.

Du kan klicka på raderna för mer info
Du kan klicka på raderna för mer info

Ikoner

Blå penna: Redigera sensor, se Lägga till nya sensorerför en förklaring av fälten. Röd soptunna: Ta bort en sensor. Stoppklocka: Röd vid ett aktivt larm, annars grå.

Aktivitetsikoner

Grön bock: Sensorn har skickat data de senaste 24 timmarna. Gula Z-tecken: Över 24 timmar sedan sensorn skickade data. Rött frågetecken: Ingen data från sensorn finns i systemet.

Lägga till nya sensorer

Enklast är att låta en administratör tilldela dig sensorer från sensorpoolen (en lista över ej tilldelade sensorer).

För att lägga till en manuellt klickar du på den runda knappen med plustecknet i det övre högra hörnet. Se Lägga till nya sensorerför mer info.Updated 11 Mar 2021
Did this page help?
Yes
No